Abschied / Afscheid

Afscheid is op 24 mei 2024 in Duitse vertaling verschenen als Abschied / Afscheid. Dit gebeurde in Wuppertal de geboortplaats van Cherry Duyns (augustus 1944).

Het boek is uitgebracht door de Else Lasker-Schüler Gesellschaft, een gerenommeerde literaire organisatie, die het uitzonderlijke werk van schrijfster en dichteres Else Lasker-Schüller (Wuppertal 1869 -Jeruzalem 1945) laat voortleven. Het was Hajo Jahn, de voorzitter van de organisatie die het geld voor de vertaling bijeenbracht en die de voortgang – ontwerp omslag, drukproces – doortastend begeleidde.

Afscheid is vertaald door Barbara Heller de vertaalster van De Chinese Knoop – Eine Rose für Onkel Ying (2006).

Voordracht

Op 24 mei hield Cherry Duyns een voordracht in de Stadtbibliothek Wuppertal met als titel: Geruch der Vergangenheit. Daarna las hij voor uit Abschied.

Op 8, 9, 10, 11 mei 2025 wordt er in de OBA, Amsterdam, een Else Lasker-Schüler symposium georganiseerd, 80 jaar na de bevrijding van de NS-dictatuur, 80 jaar na de dood van Else Lasker-Schüler en Anne Frank.

Op 10 mei zal Cherry Duyns daar uit Abschied/Afscheid voorlezen.

Abschied / Afscheid